Oppiminen ja innovaatio työelämässä Engeström

Maanantai 24.11.2008 klo 20:17 - Paula Miinalainen


Oppiminen ja innovaatio työelämässä

IT-kouluttajien syysseminaari 20.11.2008 HAAGA-HELIA

Muistiinpanoja tutkija Yrjö Engeströmin luennosta 

http://www.ttlry.fi/yhdistykset/itko/tapahtumat/oppiminen_ja_innovaatio_tyoelama/

 

Työn historialliset kehitystyypit ( Victor & Boyton, 1998):

1) Käsityö

            Äänetön tieto. Tätä on joka organisaatiossa.

2) Sarjatyö

Koodattutieto, standardit, kuvat, prosessit kuvattu täsmällisesti. Lähtöisin amerikkalaisesta autoteollisuudesta. Japanilaiset etsivät uudet tavat, syntyi Toyotanismi, lean production.

3) Prosessien parantaminen

Käytännön prosessitieto. Jatkuva prosessien parantaminen. Työntekijä on jatkuva laaduntarkkailija ja myös tekee nopeasti parannuksia. Jokainen on "insinööri" ja tekee muutoksia.

4) Massaräätälöinti

Artikkelikohtainen räätälöinti. Asiakkaat vaativat räätälöintiä. Perustuu tuotteiden muutelevuuteen. "Suunnittele oma autosi". Sarjatuotannon ote säilyy, koska kompponentit ovat sarjatuotettuja. Yhdistelmä on uniikki.

Tässä siirrytään pois prosessien hallinnasta ja mietitään asiakkaan kannalta asioita.

5) Yhteinen kehittely

Solmutyöskentely. Dialoginen tieto.

Samalla solmitaan pitkäaikainen yhteistyösopimus.

Lähtökohta: tuote ei ole koskaan valmis. Siihen sisältyy jatkuvaa tuotekehittelyä. Vaatii neuvottelemaan ja löytämään yhteinen kieli

Työtavan määrittely kohteen mukaan on keskeistä:

Mieti: Keille, mitä ja miksi. Ei vain mietitä miten.

Käsityöllä ja yhteiskehittelyllä on yhtäläistä pitkät ja laajat asiakassuhteet.

Solmutyöskentely

Yhteiskehittelyn työkaluja

Häiriöt ovat informaation lähteitä. Mitä rikkaampi informaatio häiriöstä on saatu kerättyä sen parempi.

Isot tietojärjestelmähankkeet "ajelehtivat". Kukaan ei halua puhua siitä.

Kontrollipuhe on hallitsevana, mutta käytäntö ajelehtii.

 

RAKASTAKAA AJELEHTIMISTA. CIBORRAN IDEA.

Aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia linkkejä:

http://www.vastapaino.fi/vp/images/tekstinaytteet/951-768-158-5.pdf

http://www.kaks.fi/tiedotteet/seminaarit/katse-eteenpain-2006/seminaarin-06-tiedotteet/ulla-maaria-mutanen.aspx

Oppimishaaste on uuden neuvottelevan solmutyöskentelyn omaksuminen.

"Nyt keskustelu on mielipiteiden heittoja. Ei ole kulttuuria, jossa mennään syvälle."

Ensin oli Kekkonen, sitten Ollila ja nyt EU. Aina on jokin joka sanoo, miten tehdään. On ollut auktoriteettilähtöinen oppimiskulttuuri. Se ei vain enää toimi.

Tällä hetkellä on vallalla expansiivinen oppiminen tai jotakuinkin niin.

Expansiivisessa oppimisessa opitaan sellaista, mitä ei vielä ole.

On matka yhteisen lähikehityksen halki.

Nyt ei ole alhaalta tulevia kansanliikkeitä kuten raittiusliike oli aikoinaan.

Esimerkki:

Helsingin kotihoidossa tutkitaan uutta tapaa. Nyt toimitaan sarjatuotannon tapaan. Se ei toimi.

Tällä alueella on iso haaste saavuttaa yhteisesti neuvotteleva tapa. Sarjatuotanto mallilla ei ole mahdollista selviytyä "harmaantumisesta".

Toinen kipupiste on maahanmuuttajat.

Kolmas kipupiste on näkymättömiin katoava nuoriso. 

Huomaa: Sorrumme tekemään enemmän sellaista, mikä ei toimi

Etukäteen ei tiedetä, millaisia vuorovaikutustasoja on tulossa. Vuorovaikutusten laatu määrittelee miten kokonaisuus toimii. Edessä upea potentiaalinen mahdollisuus. 

Sosiaalinen innovaatio:

Nykyisin mennään Netissä sinne, missä asiakkaat ovat. Ennen kuviteltiin, että asiakkaat tulevat meidän sivuille.

Ihminen ei ole koskaan liian vanha oppimaan uutta.

Toistuvien toimintamallien havaitseminen. On pysähdyttävä pohtimaan, mitä meidän elämässä toistuu jatkuvasti. Onko sen toistuminen järkevää.

Paljonko tulee informaatiota joka kyseenalaistaa oman toiminnan.

Onko olemassa jotakin, jonka tärkein tehtävä on osoittaa, että olen väärässä. 

Tärkeintä on perusturvallisuus ja luottamus. Jos ei ole niin emme voi oppia.

Olemme jatkuvassa konfliktissa, mikä itse asiassa on luovuuden ja oppimisen lähtökohta. Mistään asiasta ei ole yhtä totuutta.

Yksi totuus on aina valtaan liittyvä. Se kuvaa valtarakennetta.

Ollaan menossa pois siitä, että oppiminen on "oppiputkeen" pääsemistä.

Kielenkäytössä puuttuu sanoja tässä esitetyistä asioista.

Jokainen kohtaaminen mahdollistaa tai rajoittaa asioita.

 

Avainsanat: oppiminen, solmutyöskentely


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini