KOKEMUSTA JA NÄKEMYSTÄ

Silmäpari, käsipari moneen!

Konsultti Paula Miinalainen on uransa aikana toiminut mm. ohjelmointitaitoisena systeemisuunnittelijana, yritysarkkitehtina, projektipäällikkönä, myyntineuvottelijana, opettajana, koulutussuunnittelijana, kouluttajien kouluttajana, testauskoordinaattorina, projektipäälliköiden ja tiiminvetäjien kouluttajana.

Hänen erityisosaamisalueensa on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

A) Tarjoamme asiantuntemusta ja neuvontaa liittyen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR eli General Data Protection Regulation).

B) Tietotekniikan kehitysprojektien konsultointipalvelua:
Katselmointia
Projektikonsultointia
Testauksen koordinointia
Ohjeiden laatimista ja katsemointia
ja muuta tarvittavaa.

C) Varmistamme, että järjestelmät toetuttavat asetetut tavoitteet ja toimivat lakien, asetusten ja sopimusten mukaisesti.


D) Autamme organisaatioita ja yrityksiä noudattamaan GDPR:n vaatimuksia ja säädöksiä.
Tehtäviimme voi kuulua muun muassa:

Tietosuojan arvioinnit: Voimme auttaa tekemään
tietosuojan arvioinnin (DPIA), joka auttaa arvioimaan ja hallitsemaan
riskejä tietojen käsittelyssä.
GDPR-strategian suunnittelu: Autamme
organisaatioita suunnittelemaan ja kehittämään strategian, jolla
varmistetaan GDPR-vaatimusten noudattaminen kaikissa toiminnoissa.
Dokumentaatio: Autamme
organisaatioita luomaan tarvittavat dokumentaatiot, kuten
tietosuojakäytännöt, tietojen käsittelysopimukset ja tietosuojaselosteet.
Koulutus ja tietoisuuden lisääminen: Tarjoamme
koulutusta organisaation henkilöstölle tietosuojaan liittyvistä aiheista
sekä autamme lisäämään yleistä tietoisuutta GDPR:stä.
Tietoturvan auditointi: Voimme auttaa
organisaatioita arvioimaan tietoturvajärjestelyjä ja varmistamaan, että
henkilötietoja käsitellään turvallisesti.
Viranomaisten kanssa toimiminen: Voimme auttaa
organisaatioita toimiessaan yhteistyössä tietosuojaviranomaisten kanssa ja
vastaamaan heidän tiedusteluihinsa.
Tietojen suojaaminen ja poistaminen: Autamme
organisaatioita luomaan menettelyjä ja käytäntöjä henkilötietojen
suojaamiseksi sekä tarvittaessa niiden poistamiseksi.