Tarjoamme asiantuntemusta ja
neuvontaa liittyen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen
(GDPR eli General Data Protection Regulation).

Tietotekniikan konsultointipalvelu
Varmistamme, että järjestelmät toetuttavat asetetut tavoitteet ja toimivat lakien, asetusten ja sopimusten mukaisesti.Luottamuksen rakentaminen on tärkeä GDPR:n tuottama etu, koska se vaikuttaa positiivisesti moniin eri näkökohtiin liiketoiminnassa.
Luottamus on edellytyksenä pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen, positiiviseen maineeseen, kilpailuetuun, tehokkaaseen yhteistyöhön
ja valmiuteen tulevaisuuden muutoksiin.

Autamme organisaatioita ja yrityksiä noudattamaan GDPR:n vaatimuksia ja säädöksiä.
Tehtäviimme voi kuulua muun muassa:

Tietosuojan arvioinnit: Voimme auttaa tekemään
tietosuojan arvioinnin (DPIA), joka auttaa arvioimaan ja hallitsemaan
riskejä tietojen käsittelyssä.
GDPR-strategian suunnittelu: Autamme
organisaatioita suunnittelemaan ja kehittämään strategian, jolla
varmistetaan GDPR-vaatimusten noudattaminen kaikissa toiminnoissa.
Dokumentaatio: Autamme
organisaatioita luomaan tarvittavat dokumentaatiot, kuten
tietosuojakäytännöt, tietojen käsittelysopimukset ja tietosuojaselosteet.
Koulutus ja tietoisuuden lisääminen: Tarjoamme
koulutusta organisaation henkilöstölle tietosuojaan liittyvistä aiheista
sekä autamme lisäämään yleistä tietoisuutta GDPR:stä.
Tietoturvan auditointi: Voimme auttaa
organisaatioita arvioimaan tietoturvajärjestelyjä ja varmistamaan, että
henkilötietoja käsitellään turvallisesti.
Viranomaisten kanssa toimiminen: Voimme auttaa
organisaatioita toimiessaan yhteistyössä tietosuojaviranomaisten kanssa ja
vastaamaan heidän tiedusteluihinsa.
Tietojen suojaaminen ja poistaminen: Autamme
organisaatioita luomaan menettelyjä ja käytäntöjä henkilötietojen
suojaamiseksi sekä tarvittaessa niiden poistamiseksi.