Artikkelit ja luennot

Tässä valikossa on Paula Miinalaisen kirjoittamia lehtiartikkeleita ja luentoainieistoja

 

Artikkeli Sytyke-lehdessä 1/2013

Mikroyrittäjänä suhdanteiden pyörteissä

 

Luentoja

18.1.2013

Tietojärjestelmien laadunvarmistus ja testaus ostajan näkökulmasta