Koulutuspalvelut aiheena EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Kurssit muokataan asiakkaan tilanteen mukaan.
Kursseja on saatavilla seuraavista aiheista.
Ota yhteyttä ja neuvotellaan!


Kurssi

A. Tietosuojan etukäteinen vaikutusarviointi (DPIA)

- osana EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) osoitusvelvollisuutta
- miten se tehdään?


B. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ovat osa kehitysprojektia:

- projektisuunnitelman tehtävät
- resurssit
- aikataulu
- seuranta

C. Miten huomioida EU:n yleinen tietosuoja-asetus tehokkaasti järjestelmähankinnassa

D. EU:n yleinen tietosuoja-asetus liiketoiminnan johtamisessa
- ohjeistus ja valvonta


E. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat vastuut ja velvoitteet rekisterinpitäjälle
- rekisterinpitäjän osoittamisvelvollisuus

F. EU:n tietosuoja-asetuksen perusteet
- asetuksen tarkoitus
- peruskäsitteet
- rekisteröidyn oikeudet

Ota yhteyttä!
Paula Miinalainen
p. 050 5002363