1 EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvät neuvontapalvelut

Varmistamme, että tarvittavat tietosuojatoimenpiteet toteutuvat
yrityksen arjessa.
Varmistamme, että asianmukaiset sopimukset ja niiden myötä
vastuunjakoasiat ovat selkeät.

Tilanteen kartoitus

Ensimmäiseksi teemme tilanteen kartoituksen. Kokoamme yritykseltä
ja yrityksen yhteistyökumppaneilta GDPR:ää koskevat dokumentit kuten
sopimusten GDPR-osiot, tietovirtakuvaukset, käsittelykuvaukset ja
vaikutusarviointidokumentit.

Analysoimme kerätyn dokumentaation ja teemme siitä raportin.

Tarvittaessa dokumentaatiota täydennetään puuttuvilta osin ja mahdollisesti
vanhentuneita osia saatetaan ajan tasalle.

Projektisuunnitelma

Jos tarvitaan isompaa uudistustyötä, niin teemme tarvittavista tehtävistä
projektisuunnitelman, jossa on mukana tehtävät, tarvittavat resurssit,
aikataulut ja projektin seuranta.


2 Tietotekniikan konsultointipalvelu
Kertokaa, mitkä ovat tarpeenne.
Teemme yksilöidyn tarjouksen juuri teidän tarpeiden mukaan.