Mitä haittaa on GDPR:stä?

Torstai 17.8.2023 klo 18.37 - Paula Miinalainen

GDPR (yleinen tietosuoja-asetus) on suunniteltu suojaamaan yksilöiden tietosuojaa ja yksityisyyttä,
siinä voi olla myös joitakin haasteita ja haittoja.

Tässä on muutamia näkökohtia:

 1. Hallinnollinen taakka: GDPR asettaa tiukkoja vaatimuksia tietosuojaan liittyen,
  mikä voi lisätä organisaatioiden hallinnollista taakkaa. Tietosuojaa koskevien prosessien ja
  dokumentaation ylläpito vaatii resursseja ja aikaa.
 2. Kustannukset: GDPR:n noudattaminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia organisaatioille.
  Näihin kustannuksiin voi kuulua uusien tietosuojaohjeiden laatiminen,
  tietoturvan vahvistaminen, koulutus ja mahdolliset sakot.
 3. Pienet yritykset: Pienet yritykset saattavat kokea erityisiä vaikeuksia noudattaa GDPR:ää.
  Heillä ei välttämättä ole resursseja palkata tietosuoja-asiantuntijoita tai tehdä tarvittavia investointeja.
 4. Monimutkaisuus: GDPR:n säännökset voivat olla monimutkaisia ja vaikeasti tulkittavia.
  Tämä voi johtaa siihen, että organisaatiot ovat epävarmoja siitä, miten asetusta pitäisi noudattaa.
 5. Kansainväliset liiketoimet: GDPR voi aiheuttaa haasteita yrityksille, jotka toimivat EU:n ulkopuolella
  ja käsittelevät EU:n kansalaisten tietoja. Heidän on varmistettava, että he noudattavat asetusta,
  vaikka ne eivät ole EU:ssa.
 6. Sakot ja seuraamukset: GDPR voi määrätä huomattavia sakkoja organisaatioille,
  jotka rikkovat tietosuoja-asetusta.
  Tämä voi luoda paineita noudattaa tarkasti kaikkia vaatimuksia.

Vaikka GDPR voi tuoda mukanaan joitakin haasteita, sen tavoitteena
on kuitenkin parantaa yksilöiden tietosuojaa ja luoda selkeät säännöt tietojen käsittelylle.
Organisaatioiden on tärkeää tietää ja noudattaa asetusta varmistaakseen
tietosuojan asianmukaisen toteutumisen.

Lomakkeen yläreuna

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: GDPR, tietosuoja, sakko, seuraamusmaksu,

Mitä hyötyä on GDPR:stä?

Keskiviikko 16.8.2023 klo 14.54 - Paula Miinalainen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa useita etuja niin yksilöille kuin
organisaatioillekin tietosuojan ja tietoturvan parantamiseksi. Tässä on joitakin GDPR:n hyötyjä:

 1. Yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suoja: GDPR antaa yksilöille enemmän valtaa
  ja kontrollia omista henkilötiedoistaan. Organisaatiot ovat velvollisia huolehtimaan
  henkilötietojen turvallisesta käsittelystä ja tarjoamaan selkeää tietoa siitä,
  miten tietoja käytetään.

 2. Tietoturvan parantaminen: GDPR edellyttää, että organisaatiot ottavat käyttöön
  vahvempia tietoturvakäytäntöjä ja -prosesseja henkilötietojen suojaamiseksi.
  Tämä auttaa vähentämään tietovuotojen ja tietomurtojen riskiä.

 3. Luottamuksen lisääminen: Yksilöt voivat luottaa siihen, että heidän henkilötietojaan
  käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti, mikä lisää luottamusta organisaatioihin.

 4. Yhtenäiset standardit: GDPR luo yhtenäiset standardit henkilötietojen käsittelylle koko EU:ssa.
  Tämä yksinkertaistaa liiketoimintaa, kun organisaatioiden ei tarvitse noudattaa erilaisia sääntöjä eri maissa.

 5. Riskienhallinta: GDPR edellyttää riskinarviointien suorittamista tietojen käsittelyyn liittyen.
  Tämä auttaa organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan tietosuojaan liittyviä riskejä.

 6. Kilpailuetu: Organisaatiot, jotka noudattavat GDPR:n vaatimuksia,
  voivat näyttää asiakkaille ja sidosryhmille, että he ottavat vakavasti
  tietosuojan ja yksityisyyden.

 7. Selkeämmät prosessit: GDPR vaatii organisaatioita dokumentoimaan
  tietojen käsittelyprosessit ja käytännöt. Tämä voi auttaa
  organisaatioita parantamaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

 8. Kansainväliset liiketoimet: GDPR mahdollistaa tietojen turvallisen
  liikuttamisen EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä, kun tietyt ehdot täyttyvät.

 9. Seuraamukset ja sanktiot: GDPR antaa valvontaviranomaisille mahdollisuuden
  määrätä seuraamuksia organisaatioille, jotka eivät noudata asetuksen vaatimuksia.
  Tämä kannustaa noudattamaan tietosuojaa koskevia sääntöjä.

Kaiken kaikkiaan GDPR pyrkii parantamaan tietosuojaa, yksityisyyttä
ja tietoturvaa sekä lisäämään luottamusta henkilötietojen käsittelyä kohtaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: GDPR, tietosuoja, henkilötieto, yksityisyydensuoja