Johdon näkemyksiä ketteristä menetelmistä

Julkaistu Hetky-lehdessä no. 3/2009 

Auttaako agile, tuottaako testaus, säästääkö Scrum.

AKVAn laivaseminaari 30.9 -2.10.2009 

”Tällä reissulla on ollut maailmanluokan asiaa”, hehkutti agileasiantuntija Petri Heiramo Digiasta seminaarin loppupuheenvuorossa. Seminaariohjelmassa oli tällä kertaa vahvasti  mukana johdon näkökulma.

Olen poiminut tähän otteita muistiinpanoistani. Varsinaiset esitelmien materiaalit ovat Hetkyn sivuilla osoitteessa www.hetky.fi tai www.ttlry.fi/yhdistykset/hetky/kerhot/akva-kerho/aiemmat_tapahtumat/

Sopimusjuristi Pia Ekin  ajatuksissa ketteryydessä jokainen iteraatio on pieni projekti, jolle sovitaan tarvittavat ominaisuudet, aikataulu, työmäärä ja hinta-arvio. Vähintään nämä tulisi dokumentoida. Se auttaa kaikkia osapuolia, sillä ketteryydessä syntyy uudenlainen riskinjako. 

Toimittaja ajattelee, että testausvastuu siirtyy asiakkaalle. Mutta tosiasiassa toimittajalla on ketterissä korostettu testausvastuu. Itse asiassa Ketterä on vaiheistettua hyväksyntää. Ketterä ei sopimusmielessä eroa vesiputouksesta. Sopimus on osapuolten yhteisymmärryksen kirjaamista. ”Hyllyltä otettu sopimus ei nykymaailmassa käy.”

”Ketteriä menetelmiä käytetään väärin. Ensi vuonna kärsitään krapulaa.” provosoi Qentinelin toimitusjohtaja Esko Hannula. Hänen näkemyksensä mukaan kalleimmat päätökset tehdään jo ennen toimittajan valintaa. Ainutkaan toimittaja ei tee tahallaan huonoa työtä. Reaalimaailmassa tilaaja vastaa riskistä. Hannulan ratkaisu on 4 x O-malli. Halua oikein. Valitse oikein. Valvo oikein. Testaa oikein.

 ”Agile maailma edellyttää uusia toimintatapoja. Järjestäkää ostamisen kurssi!” pyytää Tiedon johtaja Katriina Joki. Nyt täytyy osata ostaa uudella tavalla.  Kannattaa miettiä, että ollaanko kypsiä läpinäkyvyyteen ja mikä on epävarmuuden sietokyky?

Ongelmista 90 prosenttia johtuu huonosta kommunikoinnista. Jokaisen tulee tietää sopimuksen sisältö. Tiedossa on jo saatu onnistuneita kokemuksia isoista projekteista. On tultu siihen tulokseen, että ketteryys on ainoa keino saada isoja projekteja valmiiksi vaaditussa ajassa. Nyt tarvitaan harkintaa, kylmäpäisyyttä ja luottamusta. 

IBM:ssä käytetään Agile@Scale menetelmää, kertoo tekninen asiantuntija Riitta Karkkila. Heillä onnen avaimet ovat yhteistoiminta, kommunikointi, automaatio ja raportointi. Vaatimuksia ei kirjoiteta alussa auki, vaan ne kehittyvät työn edetessä. Samalla koko ajan testataan. Kuningas on se, joka tuntee IBM:n prosessit. Prosessit ovat heillä tärkeitä, koska tuotteet ovat hyvin monimutkaisia.

Yksi parhaista esityksistä oli Eduskunnan atk-päällikön Juha-Pekka Leskisen case Eduskunnan täysistuntosalijärjestelmän rakentamisesta. Oikea-aikainen, perusteellinen ja kattava testaus pelasti Eduskunnan katastrofilta, joka piili räätälöidyssä tekniikassa.

Paula Miinalainen