Ideasta hyvään tulokseen

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ideasta tavoitetilan kuvaukseen
 
Asiakkaiden lähtökohta on usein: "Meillä on idea, olisi kiva, jos.. "
 
1.    Nykytilan kuvaus
2.    Tavoiteanalyysi/ esitutkimus
3.    Tuottavuusanalyysi
4.    Kustannusarvio
5.    Mahdollinen aikataulu
6.    Yhteydet ympäristöön

Tavoite ratkaisee koko projektin järkevän toteutuksen ja sen kustannusten hallinnan.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tavoitekuvauksesta projektisuunnitelma
 
Toimeksiantajan lähtökohta on usein:

"Tekisitkö huomiseksi projektisuunnitelman?"
 
1.    Projektin tuloksen määrittelyn tarkennus
2.    Jako tehtäviin / ositus
3.    Resurssien määrittely ja saatavuus
4.    Kustannusarvio / kuka maksaa
5.    Projektiorganisaation määrittely
6.    Sidosryhmien määrittely ja yhteyksien hoito
7.    Työnjako ja työmenetelmä
8.    Muutoksen hallinta
9.    Projektisuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

- tiedotussuunnitelma
- seuranta ja katselmukset


Hyvä projektisuunnitelma varmentaa työn sujuvuuden ja laadun.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seuranta pitää projektin raameissa

 
Toimeksiantajan ainut kysymys on usein: "Milloin se on valmis?"
 
1.     Aikataulu
2.     Resurssit
3.     Kustannusbudjetti
4.     Katselmukset
5.     Ohjauspisteet
6.     Hyväksymismenettelyt

Hyvä projektisuunnitelma varmentaa työn sujuvuuden ja laadun

Ratkaise psykologisella tasolla.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::