Mitä hyötyä on GDPR:stä?

Keskiviikko 16.8.2023 klo 14.54 - Paula Miinalainen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa useita etuja niin yksilöille kuin
organisaatioillekin tietosuojan ja tietoturvan parantamiseksi. Tässä on joitakin GDPR:n hyötyjä:

 1. Yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suoja: GDPR antaa yksilöille enemmän valtaa
  ja kontrollia omista henkilötiedoistaan. Organisaatiot ovat velvollisia huolehtimaan
  henkilötietojen turvallisesta käsittelystä ja tarjoamaan selkeää tietoa siitä,
  miten tietoja käytetään.

 2. Tietoturvan parantaminen: GDPR edellyttää, että organisaatiot ottavat käyttöön
  vahvempia tietoturvakäytäntöjä ja -prosesseja henkilötietojen suojaamiseksi.
  Tämä auttaa vähentämään tietovuotojen ja tietomurtojen riskiä.

 3. Luottamuksen lisääminen: Yksilöt voivat luottaa siihen, että heidän henkilötietojaan
  käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti, mikä lisää luottamusta organisaatioihin.

 4. Yhtenäiset standardit: GDPR luo yhtenäiset standardit henkilötietojen käsittelylle koko EU:ssa.
  Tämä yksinkertaistaa liiketoimintaa, kun organisaatioiden ei tarvitse noudattaa erilaisia sääntöjä eri maissa.

 5. Riskienhallinta: GDPR edellyttää riskinarviointien suorittamista tietojen käsittelyyn liittyen.
  Tämä auttaa organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan tietosuojaan liittyviä riskejä.

 6. Kilpailuetu: Organisaatiot, jotka noudattavat GDPR:n vaatimuksia,
  voivat näyttää asiakkaille ja sidosryhmille, että he ottavat vakavasti
  tietosuojan ja yksityisyyden.

 7. Selkeämmät prosessit: GDPR vaatii organisaatioita dokumentoimaan
  tietojen käsittelyprosessit ja käytännöt. Tämä voi auttaa
  organisaatioita parantamaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

 8. Kansainväliset liiketoimet: GDPR mahdollistaa tietojen turvallisen
  liikuttamisen EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä, kun tietyt ehdot täyttyvät.

 9. Seuraamukset ja sanktiot: GDPR antaa valvontaviranomaisille mahdollisuuden
  määrätä seuraamuksia organisaatioille, jotka eivät noudata asetuksen vaatimuksia.
  Tämä kannustaa noudattamaan tietosuojaa koskevia sääntöjä.

Kaiken kaikkiaan GDPR pyrkii parantamaan tietosuojaa, yksityisyyttä
ja tietoturvaa sekä lisäämään luottamusta henkilötietojen käsittelyä kohtaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: GDPR, tietosuoja, henkilötieto, yksityisyydensuoja