Tietoturvavakuutus ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Tietosuojaviranomaisen määräämiä SAKKOJA ei voi vakuuttaa,
sillä se olisi hyvän vakuutustavan vastaista.
Tämä on Finanssivalvonnan linjaus 16.10.2018.

On tärkeätä selvittää, mitkä asiat kuuluvat organisaation
vastuuvakuutuksen piiriin ja mihin tarvitaan erillinen
tietoturvavakuutus.

Kuuluuko esim. tietosuojavastaava vastuuvakuutuksen piiriin?

Erillisellä tietoturvavakuutuksella voi saada korvausta esimerkiksi:
• Toiminnan keskeytyksen aiheuttamista kustannuksista.
• Toiminnan palautuksen aiheuttamista kustannuksista.
• Tietojärjestelmän palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.
• Kolmannelle osapuolelle aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen korvaamisesta.
• Kuluihin, jotka aiheutuvat henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
ilmoittamiseen ko. henkilöille.
• Asiantuntijapalveluiden käyttökustannuksista edellä mainittujen
ongelmien ratkaisuihin
.
#GDPR #tietosuojavastaava #tietosuoja #tietoturvavakuutus #vastuuvakuutus #tietoturvaloukkaus

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.